donderdag 9 maart 2017

DONBASS STEEDS DICHTER BIJ RUSLAND

Sinds de oorlog van 2014-2015 heeft de Donbass regio, beter bekend als Novorossia, in een soort tussenpositie verkeert. Zeker er was steun uit Rusland, en een garantie dat Rusland zou ingrijpen als de Kiev fascisten echt zouden proberen om de Donbass in te nemen. Maar tot nu toe werden de republieken Lugansk en Donetsk niet officieel door Moskou erkend. Dat had vooral te maken met de Russische zoektocht naar een oplossing voor het conflict. Lang heeft Moskou gehoopt dat die oplossing er zou komen via de Minsk Akkoorden. Het is al heel lang duidelijk dat Kiev, gesteund door haar westerse meesters, de Akkoorden nooit zal uitvoeren. In plaats hier van blijven de fascisten op de confrontatie spelen met voortdurende aanvallen op de steden van Novorossia en ontelbare andere provocaties.

Ondanks deze oorlogskoers heeft Rusland steeds voorzichtig gereageerd, hopende op een verandering van leiding in Kiev, en meer steun van het westen voor de Minsk Akkoorden. In de laatste weken lijkt het er echter op dat Moskou het zat is en niet langer meer wil wachten. De provocaties van de fascisten nemen toe, niet af, en dat heeft er toe geleid dat de Russische regering met andere maatregelen komt. Deze maatregelen worden genomen in samenspraak met de vrije republieken, of op initiatief van Lugansk en Donetsk. Het begon er allemaal mee dat de fascisten begin dit jaar probeerden door de linies van de milities te breken. Deze aanvallen werden afgeslagen, en uit wraak proberen de fascisten nu om de republieken economisch te blokkeren. Van een nieuw bestand, dat was afgesproken, kwam ook niets terecht. Tijd dus voor de republieken en Moskou om te reageren.

Dat gebeurt intussen, wat weer tot paniek leidt in Kiev en de hoofdsteden van het westen. Als eerste besloot President Poetin om alle documenten die in de republieken worden uitgegeven, zoals paspoorten, ID bewijzen en rijbewijzen, officieel in Rusland te erkennen. Hetzelfde geldt voor kentekenplaten uit Donetsk en Lugansk. Dit lijkt een formele maatregel, maar dat is het niet. Het erkennen van de documenten is een eerst stap richting het erkennen van de republieken zelf. Dat zou op termijn het opdelen van de Oekraïne betekenen, en het einde van de Kiev fascisten. Ook de republieken kwamen in actie en de bedrijven van Oekraïense kapitalisten, die in de vrije republieken staan, zijn met onmiddellijke ingang genationaliseerd. Verder zullen in het vervolg de TV uitzendingen uit de republieken ook naar die delen van de Donbass worden uitgezonden, die nu nog door de Kiev fascisten worden bezet.

Zowel Moskou als ook de republieken hebben hiermee duidelijk gemaakt dat ze geen enkel vertrouwen in een oplossing door onderhandeling meer hebben, en dat dit vooral komt omdat Kiev geen onderhandelingspartner kan zijn. Dat is een grote stap die er toe leiden kan dat in de toekomst de vrije republieken zich officieel bij Rusland zullen aansluiten. Dat is al heel lang de wens van de bevolking in de republieken, maar de leiding is steeds heel voorzichtig ter werk gegaan omdat er nog steeds hoop was dat de junta in Kiev door een democratische leiding zou worden vervangen. Die hoop is nu vervlogen, dus wordt het tijd voor een nieuwe koers.

Intussen gaan de fascisten door met het aan puin schieten van huizen, en vallen er ook steeds slachtoffers. Deze oorlogsmisdaden kom je in de westerse systeempers niet tegen. Als er al over wordt geschreven staat er alleen dat de twee partijen elkaar beschuldigen van het breken van de wapenstilstand. Dat dit het werk is van de fascisten schrijft men niet, omdat er orders van hoger hand zijn om de Kiev fascisten de hand boven het hoofd te houden. Immers in het westen mag alleen Rusland worden aan gevallen en probeert men nog steeds de bevolking wijs te maken dat er in Kiev een democratische regering zit, die weliswaar corrupt is, maar toch gesteund moet worden. Ieder die een beetje gaat zoeken naar meer betrouwbare informatie zal snel de waarheid ontdekken. Bewijzen zijn er immers in overvloed.

Moskou had gehoopt dat de nieuwe leiding in de VS Kiev zou dwingen om binnen de Minsk Akkoorden te blijven. De chaos in Amerika is echter zo groot dat daar niet langer op gewacht kan worden. Op zich is dat geen probleem, want ook een verzwakt Amerika is in het voordeel van zowel Rusland als ook de vrije republieken. Moskou had liever een bevredigende overeenkomst na onderhandeling gezien, die zowel de republieken als ook de Oekraïne een nieuwe toekomst zou bieden. Heel lang heeft de Russische leiding Kiev de kans gegeven om de zaken op orde te krijgen. Dit heeft echter alleen maar meer aanvallen en geweld opgeleverd, dus is het tijd om de bezem er door te halen.

Intussen gaan de fascisten door met de blokkade, waarmee ze vooral zich zelf in de voet schieten. Er gaan nu immers geen kolen uit de republieken meer naar de Oekraïne. Het resultaat is een toenemende energieschaarste wat weer heeft geleid tot het uitroepen van de noodtoestand op dit gebied. Als of de burgers in de Oekraïne al niet genoeg problemen hebben. Wat al wel is bereikt is dat men in Kiev geen enkel vertrouwen in de EU meer heeft. Gemaskerde mannen hebben in de afgelopen week alle EU vlaggen weggehaald en verscheurt. Ooit konden de fascisten niet wachten om zich bij de EU aan te sluiten, maar dat is verleden tijd.

Hoe de Amerikanen uiteindelijk met deze situatie zullen omgaan is nog niet duidelijk. Trump wil geen extra militaire steun geven, maar er gaat nog wel steeds geld naar Kiev, zowel van het IMF als ook de EU. Verschillende Amerikaanse haviken willen dat er ook zware wapens naar de Oekraïne worden gestuurd. Dat heeft Trump tot nu toe afgewezen. De verwarring die over dit alles heen hangt heeft Rusland er toe bewogen niet langer af te wachten en zelf in te grijpen, zonder een vreedzame oplossing uit te sluiten. Onder de omstandigheden de best mogelijke lijn. Het wordt tijd voor heldere standpunten en daar lijkt het Kremlin nu ook van overtuigd.

Intussen houden zowel de milities als ook de burgers in de republieken gewoon stand. Ondanks beschietingen, waardoor soms ook de watertoevoer en de stroom uitvallen, staan de mensen achter de leiding van de republieken. Dat kan van het volk in de Oekraïne niet gezegd worden. Er zijn nu ook demonstraties tegen de blokkade en de energieschaarste. Veel mensen zijn het meer dan zat om alleen maar te overleven. Dat er nog geen echte opstand van is gekomen komt door de apathie en de terreur van de fascistengroepen, die iedere oppositie-uiting met veel geweld bestrijden. Maar dat zal niet eeuwig de kurk op de fles houden.


Het lijkt er op dat de ontknoping in de Donbass nu erg dichtbij is. In feite is er maar een ware en werkbare oplossing, aansluiting bij de Russische Federatie, net als eerder de Krim. Er is immers geen enkele hoop meer dat de Oekraïne weer een normaal land gaat worden in de nabije toekomst. Het westen zal dat gewoon niet toestaan. Er zijn geruchten dat Kiev een nieuw offensief aan het voorbereiden is. Als dat gebeurd geeft het de republieken en Rusland de kans om echt orde op zaken te stellen, en de laatste klap uit te delen. Voor de mensen in de Donbass kan dat moment niet snel genoeg komen.