donderdag 3 november 2016

RUTTE DE DESPOOTHet schijnt dat er nog steeds mensen bestaan die geloven dat de parlementaire democratie iets met echte democratie te maken heeft. Zij denken dat we door te stemmen toch nog een bepaalde controle hebben over onze levens en de maatschappij. Gelukkig komen er steeds meer bewijzen naar buiten die het tegendeel aangeven. Het beste voorbeeld is hoe de Rutte II kliek omgaat met de uitslag van het Oekraïne referendum eerder dit jaar. Al van af het begin was duidelijk dat de regering alles in het werk zou stellen om de duidelijke Nee stem te negeren. De bevolking had immers tegen de wil van de elite gestemd. Als dat gebeurd vliegen alle mooie woorden over democratie binnen seconden het raam uit. Ook deze keer is het niet anders.

Omdat er volgend jaar ook nog verkiezingen zijn heeft Rutte de Nee stem niet automatisch naast zich neer gelegd. Hij beloofde naar Brussel te gaan om aanpassingen in het associatieverdrag te laten uitvoeren. Dat was natuurlijk een leugen, want hij heeft geen enkele moeite gedaan om wat dan ook te veranderen. Daar zou hij in feite ook niet de kans toe krijgen want de EU bureaucratie heeft al gezegd dat men met het verdrag zal door gaan ook al weigert Nederland om te tekenen. Precies daar zit nu het probleem. Als Rutte zijn handtekening niet zet, worden zijn fascistenvriendjes in Kiev boos. En erger nog, ook zijn Amerikaanse meesters zullen hem zo’n zet niet in dank afnemen. Dus in plaats van de EU te overtuigen dat het anders moet, is hij bezig om de oppositie in de Tweede Kamer te chanteren zodat Nederland toch, tegen de wil van het volk in, kan ondertekenen. Intussen blijft hij uitstellen en opschuiven. Wat een prachtig staaltje van democratie, en wat is Rutte toch begaan met de wensen van de bevolking.

Wat we hier uit kunnen leren is dat de elite altijd voor de eigen belangen en de belangen van haar zogenaamde bondgenoten zal kiezen tegen de wil van de eigen mensen. Dat wordt met mooie woorden en smerige streken afgedekt, maar dat maakt het niet anders. Wat Rutte en zijn soort betreft maakt het geen moer uit wat het Nederlandse volk over de Oekraïne denkt. Net zo min als wat het uitmaakt wat de bevolking denkt over de zorg, de economie, de Europese Unie enzovoort. Men mag stemmen en verder de kop houden. We kunnen nu al voorspellen dat deze despoot van de koude grond toch zijn handtekening gaat zetten, of hij daar nu een meerderheid voor in de Kamer heeft of niet. Dat is de westerse opvatting van democratie, niet meer en niet minder.

Heeft het dan toch de moeite geloond om tegen te stemmen? Zeker. We wisten vanaf het begin dat Rutte een Nee stem naast zich neer zou leggen. Maar door toch zijn vrije doorgang te blokkeren hebben we al maanden problemen voor de heersende klasse veroorzaakt. Steeds opnieuw moet hij komen uitleggen waar om er maar geen schot in zit. En steeds opnieuw moet hij proberen te verklaren waarom hij een democratisch genomen beslissing niet kan accepteren. Iedere steen die we dit gespuis in de weg kunnen leggen is meegenomen. Zeker, het zijn achterhoede gevechten, maar dat is toch altijd nog beter dan alles maar te accepteren. Daar komt nog bij dat er nog meer achterhoede gevechten aan zitten te komen.

Er zijn plannen om een referendum aan te vragen over het Ceta vrijhandelsakkoord met Canada. Dat akkoord is er doorgeramd door de Europese elite, hoewel de Walen lang weerstand hebben geboden, en de heersende klasse behoorlijk aan het schrikken hebben gemaakt. De Walen hebben concessies afgedwongen voordat ze instemde en claimen een overwinning. Het is een voorbeeld van hoe kleine landen of zelfs gewesten de EU bureaucratie dwars kunnen zitten. Natuurlijk zou Nederland dat ook kunnen doen, maar dat zal nooit gebeuren. Rutte en zijn voorgangers hebben altijd de kant van de EU en Washington gekozen, wat het onderwerp ook was of is. Nederland mag vroeger een koloniale macht zijn geweest, maar intussen heeft men wel een slavenmentaliteit ontwikkeld. Altijd eerst kijken wat de meester wil voor dat men iets zegt of doet. Ook al schaad het de belangen van het eigen volk. De Nederlandse elite probeert er wel altijd iets aan te verdienen, maar dat is nog geen verklaring voor de slavenmentaliteit van de politieke elite.

Er komt dus een gevecht over Ceta, en een nog veel groter gevecht over TTIP, het akkoord met Amerika dat zo schadelijk is voor Europa dat het voor grote delen geheim wordt gehouden. We krijgen dus nog meer kansen om het Haagse gespuis dwars te zitten. Niet dat we hiermee zaken kunnen tegenhouden, maar we kunnen het vertragen en grote problemen veroorzaken voor al die grote “democraten” die niets anders dan vermomde despoten zijn. Alles wat op die manier schade aan het kapitalistische systeem toe brengt is voor ons winst. Geen grote winst, maar wel kleine overwinningen. De tijd dat ze ons konden vertellen wat te doen is voorbij. Dat merken ze nu langzaam. Blij zijn ze daar niet mee, reden te meer dus om er gewoon mee door te gaan.

Soms kan ook het tegengestelde juist zijn. We spraken al even over de verkiezingen van volgend jaar. In maart 2017 mag Rutte en zijn stel leugenaars zich verantwoorden voor alle schade die ze in de laatste 4 jaar hebben aangericht. We hebben intussen gezien hoe democratisch deze figuren zijn, en dan is er nog maar een antwoord. We moeten de verkiezingen boycotten of blanco stemmen. Er is geen enkele partij die de arbeidersklasse kan of wil  vertegenwoordigen, en de zogenaamde “linkse” partijen hebben zich allemaal schuldig gemaakt aan klassencollaboratie. Kortom; er is niets te kiezen.

Toch meedoen, geeft het systeem alleen maar legitimiteit. Als we daar opnieuw intrappen zal er nooit wat veranderen. Dus geen stem en geen steun voor het systeem! Als we iets willen veranderen moeten we dat eigenhandig doen en van af de straat. Alleen als we de Haagse elite wegvagen, waarbij alle middelen geoorloofd zijn, kunnen we een begin maken met het opbouwen van iets nieuws. Maar dan moet het oude eerst verder in diskrediet worden gebracht, en dat kan alleen door ze geen draagvlak meer te geven. We moeten ons niet opnieuw laten belazeren door de leugenaars en parasieten die het zogenaamde parlement bevolken. Dus nogmaals ons motto voor de komende tijd: Geen stem en geen steun voor het systeem!!