donderdag 26 september 2013

Gelooft er nog iemand dat de PVV geen fascistische partij is?Op zaterdag 21 september hield de PVV en Geert Wilders de eerste openbare manifestatie van de partij ooit. Tot nu toe had men altijd de achterban angstvallig uit het licht van de camera’s gehouden. Er werd streng opgelet wie voor de PVV mocht spreken en wie dat niet mocht. Immers het imago moest in tact blijven. Deze hele PR operatie gaf een aantal mensen aanleiding om te ontkennen dat de PVV een fascistische partij is. Men gaf weliswaar toe dat Wilders en zijn club rechtser zijn dan men normaal gewend is en dat er een luchtje aan de partij zit. Maar om ze als fascisten te bestempelen zou te ver gaan. Populisten, ja, maar fascisten nee. Dat zou een verkeerde beoordeling zijn. Zelfs sommige linkse organisaties kwamen met deze mening. En door het Haagse showparlement stond het al snel vast dat de PVV een partij is als alle anderen. Lastig en onbeschoft, maar toch een doodgewone partij.

Met de manifestatie op het Malieveld in Den Haag is deze hele beeldvorming in een rake klap verdwenen. De achterban van de PVV was in geuren en kleuren te zien. En wat zagen we? Iedere rechtsextremist of fascist die in Nederland rondloopt, was op het Malieveld te vinden. Van de Nederlandse Volks Unie tot Voorpost, van Blood & Honour tot het Zwarte Front. Allemaal kwamen ze de PVV versterken en naar Wilders luisteren. Dankzij het goede werk van de Anti Fascistische Actie (AFA) werd het hele smerige zootje dat zich op het Malieveld had verzameld in kaart gebracht en gefotografeerd. Ook de namen van de grootste raddraaiers werden genoemd. Hulde hier voor. Kennis is macht en die kennis moeten we gebruiken.

Maar er was nog meer. De Hitlergroet werd openlijk gebracht, en hier werd door de PVV niet tegen opgetreden. Dan werd er ook met de zogenaamde prinsenvlag gezwaaid. Dit is een versie van de Nederlandse vlag die ondermeer door de NSB werd gebruikt. Nog niet zo lang geleden was er een rel toen bleek dat deze vlag in het hoofdkantoor van de PVV hing. Na de commotie werd het ding snel weggewerkt, maar in Den Haag werd deze vlag in ere hersteld. Ook de toespraak van Wilders zat vol nationalistische en fascistische frasen. Hij maakte vooral duidelijk dat naar zijn mening mensen die hij als immigranten ziet nooit Nederlanders zullen worden, tenzij ze hun geloof opgeven. Dit betekend het onderscheiden en apart zetten van een bevolkingsgroep, wat een duidelijk kenmerk is van het fascisme. En na dit apart zetten volgt uitsluiting en uiteindelijk vernietiging.

De muggenzifters zullen zeggen dat Wilders dat laatste niet heeft gezegd. Dat klopt, maar we weten uit het verleden wat de intentie is van dit soort lieden. Ook de Hitlerfascisten gebruikten camouflagewoorden voor de vernietiging van politieke tegenstanders, Joden, Roma en Sinti en andere groepen waar men het op voorzien had. Alle fascisten zijn op dit gebied hetzelfde, of het nu groene of bruine fascisten zijn. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw gebruikte men een bekend gezegde dat nog steeds geldig is: “Als een fascist zijn bek open doet dan liegt hij”. Dat geldt ook voor Wilders en al zijn bruine kompanen, of ze nu Le Pen heten of iets anders.

Er kan dus nu geen enkele twijfel meer over bestaan dat de PVV een fascistische partij is en dat de leider Wilders een pure fascist is. Daar kan het Haagse politieke circus niets meer aan veranderen. Sommige naïeve intellectuelen zijn nog steeds niet overtuigd, hoewel ze wel enige overeenkomsten zien. Misschien dat ze na de manifestatie in Den Haag nu ook de ware aard van het bruine beest erkennen. Maar het valt te betwijfelen. Zij die de ogen sluiten of deels sluiten merken meestal pas de ernst van de zaak als het te laat is. Ook dat kennen we uit de geschiedenis. Sommige sociaal democraten in Duitsland geloofde nog steeds dat Hitler zich aan de grondwet moest houden toen ze al op weg waren naar het concentratiekamp. Pas daar zagen ze dat ze fout hadden gezeten.

Er is nog een andere zorgwekkende uitkomst van de Haagse PVV manifestatie. Na afloop trok een grote groep PVV’ers naar Het Plein waar een AFA tegenmanifestatie aan de gang was. De fascisten probeerde een conflict te provoceren en moesten worden verdreven. Het geeft aan dat er door het toelaten van de Wilders manifestatie een nieuwe situatie is ontstaan. Fascisten hebben door het toelaten van deze smeerlapperij het zelfvertrouwen gekregen om politieke tegenstanders aan te vallen.

Men wil proberen de straat te veroveren en waar dit allemaal toe kan leiden hebben we in Griekenland gezien. Ook daar werd de Gouden Dageraad neergezet als een wat rechtse, maar toch een gewone partij. Daarom ook zit men gewoon in het parlement. Maar intussen trekken knokploegen van die partij door de Griekse straten en vallen iedereen aan die hen niet aanstaat. Dit met als tragisch hoogtepunt het doodsteken van een linkse rapper die zich tegen de fascisten had gekeerd. Nu zijn er massale protesten tegen de Gouden Dageraad en bemoeid ook de regering zich er mee. Deze regeringsbemoeienis is puur hypocriet geneuzel.

De Griekse heersende klasse heeft de Gouden Dageraad gebruikt om hun crisispolitiek door te drijven door verdeeldheid te kweken. Natuurlijk moest dit met geweld gebeuren om te intimideren en politieke tegenstanders van de straat te jagen. Komt het systeem nog verder in gevaar zal hun rol nog groter worden. De definitie van het fascisme is nog altijd hetzelfde; het is het uiterste en meeste brute wapen van de kapitalistenklasse gericht tegen ons allemaal. Daarom ook is het aan ons allemaal om dit bruine tuig te bestrijden, met alle middelen.
Dat manifestaties als die van Wilders, waar openlijk door delen van het publiek de Hitlergroet wordt gebracht, mogelijk zijn is geen teken van vrijheid van meningsuiting. Het is een poging om de invloed van de fascisten in de samenleving te vergroten en acceptabel te maken. Ieder die dit niet ziet, kent de geschiedenis niet en heeft het kapitalistische systeem niet begrepen. Gelukkig zijn we niet allemaal zo naïef. Daarom; geef nooit een platform aan fascisten of ze nu Wilders of Mussert heten. Fascisten bestrijdt je, altijd en overal!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten