donderdag 30 augustus 2012

Voetbal is nog steeds van het volk

Overal spreekt het grote geld, en nergens is dat meer zichtbaar dan in het betaald voetbal. Enorme transferbedragen en salarissen die het denkvermogen te boven gaan zijn aan de orde van de dag. Gelijktijdig lopen de schulden van de topclubs enorm op, en op een zeker moment zal ook hier de zeepbel tot ontploffing komen. Het meest recente voorbeeld is Rupert Murdoch, die de TV rechten voor de Ere Divisie heeft gekocht. Murdoch is een voorbeeld van alles wat puur slecht is in het kapitalisme. Voor hem telt alleen geld en het is wel bekend dat hij daarvoor over lijken gaat. Het is dan ook zijn streven dat al het voetbal binnen niet al te lange tijd achter zijn decoders verdwijnt. Een paar wetjes houden dit nu nog tegen, maar de vraag is hoe lang.

Je kunt je afvragen of je je hier druk om moet maken. Toch wel, want voetbal is vanaf haar geboorte een volkssport en in feite een sport van de arbeidersklasse. En dat is nog steeds zo als we naar de tribunes kijken. Dan hebben we het over de gewone vakken en niet de VIP plekken en de skyboxen. Op de tribunes kom je nog steeds de zonen en dochters tegen van de arbeiders die de clubs ooit groot hebben gemaakt. Toch dreigt voor hen het voetbal langzaam aan een luxe te worden die niet meer te betalen is. Want met iedere verandering gaan ook de prijzen verder om hoog. Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen.
In Engeland, bijvoorbeeld is deze ontwikkeling al veel verder en hebben veel mensen moeten afhaken. Ze gaan nu naar de clubs in de lagere divisies of naar de amateurclubs. Alles om de kosten te drukken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De clubs moeten zich realiseren dat ze zonder hun aanhang totaal nergens zijn. En die aanhang zit echt niet in de skyboxen waar in het algemeen alleen parasieten zich ophouden. Het is opvallend hoe supportersgroepen zich weten te organiseren. De sfeervakken hebben intussen ongekende vormen aangenomen en het zijn de gewone supporters die daar de regie voeren. Daar komt geen clubdirecteur of geldschieter aan te pas.

Maar alleen voor goede sfeer zorgen is belangrijk, maar niet voldoende. Het wordt tijd dat de supporters het voetbal terugpakken van de graaiers. De organisaties die hier voor nodig zijn bestaan in de meeste gevallen al. Ze moeten alleen nog de juiste prioriteiten stellen. Sommige zullen zeggen dat het hierbij om politieke acties zal gaan, en daar zijn de meeste voetbalsupporters niet warm voor te krijgen. Een onzinnige bewering. Toen een paar jaar geleden de fascisten van de Engelse EDL naar Amsterdam kwamen om Wilders te ondersteunen, waren het de Ajax supporters van AFCA die massaal naar het Westelijk Havengebied trokken om duidelijk te maken dat ze dit soort tuig niet in Mokum wilden zien.
Ook in andere landen zie je supporters actief bezig. Bij de Hamburgse club St Pauli bijvoorbeeld, zie je rode vlaggen op de tribune naast de piratenvlag die het logo van de club vormt. De supporters houden het Rode Hamburg van voor de Tweede Wereld Oorlog in ere en hebben hun steun aan veel linkse bewegingen gegeven, ondermeer aan de Ierse vrijheidsstrijd. De Ierse en ook andere politiek hebben ook altijd een grote rol gespeeld onder de Schotse supporters.

Waar het op aan komt is dat de supporters de clubs terug pakken van het grootkapitaal en hun rechten laten gelden. De prioriteit moet dan zijn om het voetbal betaalbaar te houden voor iedereen. Want waar zouden de clubs zijn zonder de trouwe supporters? Precies, nergens. Er is dus veel te winnen. Het wordt ook tijd dat geldhaaien zoals Murdoch de toegang tot het voetbal wordt ontzegd. Figuren als hij denken dat het in het voetbal alleen om ronde dingen moet gaan, waar mee ze harde euro’s bedoelen.
In feite gaat het om een ander rond ding; de bal. En precies die bal willen we nu terug hebben. Anders zijn we straks allemaal veroordeeld tot voetbal kijken in de kroeg. Zover mag het niet komen. Dus laten we de uitdaging aanpakken en laten zien wat fanpower is. Mochten er voetbalsupporters zijn die zich niet met politiek willen bemoeien, is het goed om te weten dat de politiek zich wel degelijk met het voetbal bemoeid. En dat lijkt alleen maar meer toe te nemen, in negatieve zin.

Kijk maar naar de repressieve voetbalwet en de onzinnige combiregeling. Allemaal fanvijandige maatregelen, die om tegenactie schreeuwen. Dus ook in het voetbal en op de tribunes geldt onze bekende leus: organiseer en sla terug!   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten