donderdag 12 mei 2016

DE STAATSGREEP VAN ERDOGANAl maanden lang pakken zich donkere wolken samen boven Turkije. De vrijheid van iedere Turk raakt meer een meer in gevaar. Helaas schijnen maar weinigen zich hiervoor te interesseren, en het wegkijken is intussen een nationale sport geworden. Maar intussen gaat het allemaal nog veel verder en schrikt de bloeddictator Erdogan er niet meer voor terug om gewoon een staatsgreep te plegen. Zonder schaamte en bijna zonder weerwoord. De parallellen met Nazi Duitsland worden met de dag duidelijker. De donkere wolken hebben plaatsgemaakt voor een inktzwarte lucht. Tijd dus voor een overzicht van de laatste gebeurtenissen.

Zeker zullen er weer mensen zijn die zeggen dat de huidige situatie in Turkije niet is te vergelijken met het Duitsland van de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar de feiten spreken voor zich. In beide gevallen gaat het om een dictator die via het zogenaamde democratisch proces aan de macht is gekomen. In beide gevallen maakt het regime gebruik van het wegkijken in eigen land, en daar buiten, om meer greep op de macht te krijgen, waarbij over lijken wordt gegaan. In beide gevallen wordt een minderheid als zondebok gebruikt; in Duitsland waren het de Joden, in Turkije zijn het de Koerden. Ook zien we dat Erdogan alle oppositie, zelfs in de eigen partij, probeert uit te schakelen. Ook dat zagen we eerder Hitler doen.

Dit zijn de grote lijnen, maar ook de invulling daarvan geeft wel degelijk aan dat Erdogan net zo gevaarlijk is voor de wereld als ooit Hitler was. De ontwikkelingen van de laatste weken laten dit duidelijk zien. Eerst heeft Erdogan het Turkse parlement er toe gebracht om de onschendbaarheid van de meeste parlementsleden van de Koerdisch gerichte HDP op te heffen. Dat maakt de weg vrij voor aanklachten tegen deze leden, die vervolgens zullen worden gebruikt om hen uit te schakelen. Tijdens de debatten hierover werden leden van Erdogan’s AKP regelmatig gewelddadig tegen HDP leden. Het aanvallen en intimideren van andersdenkenden is altijd al een kenmerk van de fascisten geweest. We zeiden het al eerder; of het nu om bruine of groene fascisten gaat maakt geen verschil. De tactieken en doelen blijven hetzelfde.

Kort daarna gaf Erdogan opdracht aan zijn eigen premier Davutoglu om ontslag te nemen. De reden is dat Davutoglu tegen een verdere uitbreiding van de presidentiële macht was. Hij stond dictator Erdogan dus in de weg en betaalde hiervoor met zijn baan. De dictator schrikt er dus ook niet voor terug om opponenten in zijn eigen partij uit te schakelen als hem dat uitkomt. Davutoglu ging zonder de strijd aan te binden. Waarschijnlijk is hem wel vertelt dat hij zijn leven niet zeker zou zijn als hij weigerde om de bevelen op te volgen. Er is nog een wanhopige poging van de EU geweest om Davutoglu te redden. Euro commissaris Timmermans beweerde vorige week plotseling dat Turkije bijna alles had gedaan om in aanmerking te komen voor het vervallen van de visumplicht voor Turkse burgers. Dit terwijl duidelijk is dat Turkije niet voor, maar met sprongen achteruit gaat.

Niemand begreep zijn interventie, tot bleek dat het een poging was geweest om Davutoglu te behouden. Immers de vluchtelingenovereenkomst tussen de EU en Turkije was met Davutoglu afgesloten en Europa wilde de ondertekenaar van de deal niet verliezen. Het mocht niet helpen. Davutoglu moest bij Erdogan komen en werd zonder verdere plichtplegingen der straat op geschopt. Dit betekend dat Europa nu met een levensgroot probleem zit. Als Erdogan zomaar iedereen kan uitschakelen en wegschoppen, wat is die onzalige overeenkomst dan nog waard? Tot nu toe heeft de EU naar buiten toe vermeden Erdogan te bekritiseren uit angst dat de vluchtelingenstroom weer op gang komt. Dit ondanks de aanvallen op de persvrijheid in het land en de moordpartijen tegen de Koerden. Europa wilde dit alles niet zien.

Nu kan men er echter niet meer onderuit om de situatie als zorgelijk te zien. De ruzie over de visumplicht is hier nu het kernpunt van. Europa eist dat Erdogan de antiterreurwet aanpast die de AKP dictator gebruikt om zijn tegenstanders uit te schakelen. Erdogan weigert dit te doen. Europa zal nu moeten bewijzen of het nog een beetje ruggengraat over heeft, of verder kruipt voor de Turkse despoot. De beslissing hierover zal uit eindelijk bij Merkel liggen. Zij is immers de architect van de deal. Tot nu toe heeft ze gekropen voor Erdogan. Het gaat interessant worden om te zien of ze deze vernedering ook nu nog vol kan houden. De tegenstand in Duitsland en in de rest van Europa tegen deze lijn wordt intussen steeds groter.

Overigens kunnen we ook hier weer een parallel met de jaren 30 zien. Ook toen kropen de westerse landen voor Hitler en sloten het akkoord van München af. Zo hoopte men oorlog te voorkomen. Valse hoop, zo bleek al snel. Hitler werd alleen maar sterker en brutaler. Je zou de vluchtelingendeal kunnen zien als het akkoord van München van deze tijd. Het bewijst ook dat de Europese landen niets hebben geleerd van de geschiedenis. Hoe meer je aan een fascist toegeeft hoe groter het gevaar wordt.

Intussen gaat Erdogan door met het vernietigen van de Koerdische steden in het zuid oosten. Hij gebruikt zware wapens en chemicaliën. Iedere demonstratie wordt met veel geweld neergeslagen. Journalisten die bewijzen leveren dat Erdogan wapens levert aan het terroristische Al Nusra front worden voor jaren achter de tralies gezet. Ze zouden staatsgeheimen hebben onthuld. In het hele land hangt een sfeer van intimidatie en geweld. Zelfs de Turkse gemeenschappen in Europa ontsnappen hier niet aan. Hitler aan de Bosporus droomt ondertussen van een groot Turkije, macht in het Midden Oosten en uiteindelijk wereldmacht. Meer bewijzen zijn er niet nodig. Hij dreigt zelfs met een oorlog tegen Rusland. De vaststelling dat hij een gevaar voor de wereld is, en heel snel uitgeschakeld moet worden om erger te voorkomen, is dus niet overdreven.

Het blijft vreemd dat het Turkse volk dit niet wil zien. Aan de andere kant, ook veel Duitsers wilde de zwarte kanten van Hitler niet zien. Pas toen de oorlog hen inhaalde gingen de ogen open, toen het te laat was. Misschien dat het Turkse volk eerder wakker kan worden. Uit eigen belang en zelfbehoud. Helaas is hier op dit moment nog niets van te merken. Men is blind voor de corrupte kant van de familie Erdogan, en men vraagt zich niet af waarom zijn kinderen zulke grote fortuinen hebben veroverd. Dat dit door corruptie en illegale oliedeals met de ISIS is gebeurd kan bijna niemand wat schelen. Ook Europa wil dit liever niet weten.

Er zijn nu tekenen dat tenminste in Europa de maat vol begint te raken. Er zijn geruchten dat sommige landen de vluchtelingendeal met Erdogan willen schrappen. Het geld dat nu voor Turkije is bestemd zou dan naar Griekenland gaan om een soort tussenbarrière te vormen die de Europese grenzen moet beschermen. Het schrappen van de visumplicht zou dan ook van de baan zijn. Europa zou weer openlijk afstand van Erdogan en zijn fascistische chantagepraktijken kunnen nemen. Of de geruchten kloppen is nog niet met zekerheid te zeggen. De ervaringen van de laatste maanden doen het ergste vrezen.

Toch is het niet uitgesloten dat Erdogan met het wegsturen van Davutoglu zijn hand heeft overspeeld. Voor Turkije zelf maakt dit weinig uit. Als de AKP dictatuur niet wordt vernietigd zal het land steeds meer in een openlucht gevangenis veranderen, wie de nieuwe premier ook is. Precies dat is een tragedie voor alle betrokkenen. De geschiedenis heeft de neiging zich ter herhalen als er niet op tijd wordt ingegrepen. Jammer genoeg is er van dit ingrijpen richting Turkije nog nauwelijks iets te bespeuren. We kunnen dan ook niet anders dan vaststellen dat alle signalen op rood staan.